ကာမိုင္း-ဖားကန္႔ ကားလမ္း ေရေက်ာ္၊ ခရီးသည္တင္ကားမ်ား သြားလာမႈ ရပ္တန္႔ထား | DVB