ဆီမီးဖိုင္နယ္အဆင့္တြင္ ေရပန္းစားသည့္အသင္းမရွိေၾကာင္း ျပင္သစ္ေနာက္ခံလူ ေျပာ | DVB