ေရႊတိဂုံေစတီ ဓာတ္ေလွကားခ်ဳိ႕ယြင္းပါက ကူညီကယ္ဆယ္ေရး အျမန္လုပ္ႏုိင္ေရး ေလ့က်င့္ | DVB