ဂူထဲပိတ္မိေနသည့္ ေတာ၀က္ေဘာလံုးအသင္းနည္းျပက ကေလးမိဘမ်ားကို ေတာင္းပန္ | DVB