လိုဏ္ဂူထဲပိတ္မိေနသည့္ ထုိင္းကေလးငယ္မ်ားကုိ အဂၤလန္အသင္းေနာက္ခံလူ ဂၽြန္စတုန္း အားေပး | DVB