ဂူထဲပိတ္မိ လူငယ္ေဘာလံုးသမားမ်ားထဲမွ ျမန္မာက လူငယ္ ၂ ဦး အထူးခ်ီးက်ဴးခံရ | DVB