က်ဳံေထာ္ေရတံခြန္အနီး မိုင္းရွင္းလင္းရန္ တိုင္းမႉးခြင့္ျပဳမိန္႔ ေစာင့္ဆိုင္းေနရ | DVB