ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ပုဂံေဒသကို ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္ ဝင္ေရာက္မႈ က်ဆင္း | DVB