႐ုပ္ရွင္ဝါသနာအိုးတို႔အတြက္ ဘယ္႐ံုမွာ ဘာကားေတြ ျပေနသလဲ (႐ုပ္သံ) | DVB