အင္ဒုိနီးရွားတြင္ ခရီးသည္တင္ သေဘၤာတစီးနစ္ျမဳပ္၊ ၂၉ ဦး ေသဆုံး | DVB