အေမရိကန္ႏုိင္ငံတဝန္း လြတ္လပ္ေရးေန႔ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ က်င္းပ | DVB