ေဘာလိဝုဒ္ စြန္႔စား အာကာသသိပၸံ ႐ုပ္ရွင္ပရိသတ္အႀကိဳက္ Tik Tik Tik ႐ုပ္ရွင္ (နမူနာ) | DVB