လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးဆႏၵရွိေန | DVB