ဘယ္လ္ဂ်ီယံက ဂ်ပန္ကုိ ၃ ဂိုး ၂ ဂုိးျဖင့္ႏုိင္ၿပီး ကမၻာ့ဖလား ကြာတားတက္ (႐ုပ္သံဟုိက္လိုက္) | DVB