ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၆၀ေက်ာ္ မဲေဆာက္တြင္ ဖမ္းဆီးခံရ | DVB