မီးေလာင္မႈႀကီးကို အခ်ိန္မီတားဆီသည့္ ဆီဆိုင္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ယြမ္ေငြ ၈ သိန္း ခ်ီးျမႇင့္ | DVB