ကမာၻ႔ဖလားက်င္းပေနသည့္ ႐ုရွားတြင္ သတို႔သမီးဝတ္စံုျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေဘာလံုးကန္ (႐ုပ္သံ) | DVB