သမၼတဦး၀င္းျမင့္ မိသားစု ရွင္ျပဳအလွဴေတာ္မဂၤလာပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ (ဓာတ္ပံု) | DVB