႐ုရွား ႏုိင္ငံတကာစစ္ေရးစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျမန္မာပါ၀င္မည္ | DVB