ဂ်ဴးဘာသာဝင္မ်ား၏ အထြတ္အျမတ္နံရံတြင္ ဝစ္လစ္စလစ္ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ခဲ့သည့္ ေမာ္ဒယ္ ေဝဖန္ခံရ | DVB