ကြတ္ခိုင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ေပါက္ကြဲ၍ ကေလး ၁ ဦးေသ၊ ၇ ဦးဒဏ္ရာရ | DVB