စစ္ကိုင္းတုိင္းတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ဖမ္းဆီးရမိမႈ အရင္ႏွစ္ကထက္တိုးလာ | DVB