ျပင္ဦးလြင္ၿမဳိ႕တြင္ ေခြးႏွင့္ ေၾကာင္မ်ားကို ေခြး႐ူးေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး လိုက္လံထိုးေပးေန | DVB