မႏၱေလးအိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္တြင္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ၁၃၇ ဦးရွိ | DVB