ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးကို ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္က ဂုဏ္ျပဳႀကဳိဆို (ဓာတ္ပံု) | DVB