ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ (ဓာတ္ပံု) | DVB