အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေမာင္ေတာတြင္ အေ၀းသင္ဌာနခြဲဖြင့္ရန္ စီစဥ္ | DVB