ဆုိင္ခန္းေနရာက်ဥ္းမႈေၾကာင့္ ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္း၀ယ္လုပ္သူမ်ား အခက္ႀကံဳ | DVB