၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းေပါင္းစံုမွလူငယ္မ်ား အခမဲ့ပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ | DVB