အင္ဒိုနီးရွား ေကာ္ဖီဆိုင္ အေသခံဗံုးခြဲရန္ ေစခိုင္းသူကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္ | DVB