တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ နာမည္ႀကီးကုမၸဏီမ်ား၏ စီအီးအုိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ | DVB