ေကာ့ေသာင္း-ဘုတ္ျပင္းကားလမ္းေပၚ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္၊ ၂ ဦးေသဆံုး | DVB