ေယာဂဝါသနာရွင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္တြင္ ေယာဂက်င့္ (ဓာတ္ပံု) | DVB