အစၥေရးစစ္တပ္က ဟားမာ့စ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ပစ္မွတ္ ၉ ခုကို ဗုံးႀကဲ | DVB