႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ေအာင္သေျပစစ္ေၾကာတြင္  ၃ နာရီၾကာ ဒူးေထာက္စစ္ေဆးခံခဲ့ရ | DVB