ေကာ္ေဇာနီေပၚ ဂါဝန္ကၽြတ္က်ေတာ့မလို ျဖစ္ခဲ့သည့္ ရီဟားနား (ဓာတ္ပုံ) | DVB