ျမန္မာသမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ဘန္ေကာက္ေလဆိပ္သုိ႔ေရာက္ရွိ (ဓာတ္ပံု) | DVB