လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းနားလမ္း ညေစ်းတန္း ျမစ္ေရလွ်ံေနသည့္ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု) | DVB