ပါရီၿမိဳ႕လယ္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတခုတြင္ ျပန္ေပးဆြဲမႈ ျဖစ္ပြား | DVB