ဂ်ဴးအေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားကို အစၥေရးလုံၿခဳံေရးတပ္ ႏွင္ထုတ္ | DVB