ျမန္မာ့စီးပြားေရး တျဖည္းျဖည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေနဟု ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ ေျပာၾကား | DVB