ထရမ့္-ကင္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ကမၻာတဝန္း လူသန္းခ်ီ စိတ္ဝင္တစားေစာင့္ၾကည့္ (ဓာတ္ပံု) | DVB