႐ုရွားႏိုင္ငံ လူငယ္ေဘာလံုးပြဲေတာ္ေရာက္  ျမန္မာလူငယ္ ၂ ဦး (ဓာတ္ပံု) | DVB