႐ိုက္တာသတင္းသမား ၂ ဦး ရခိုင္အေရးသတင္းယူမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမဟုတ္ဟုဆို | DVB