႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ကို ေအာင္သေျပစစ္ေၾကာေရး၌ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းမရွိဟု စခန္းမႉးထြက္ဆို | DVB