ခ်စ္သူႏွင့္ စိတ္ေအးလက္ေအး အပန္းေျဖေနသည့္ ဖာဒီနန္တို႔စုံတြဲဓာတ္ပုံမ်ား ထြက္ေပၚ | DVB