ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုးသည္းထန္ၿပီး သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားေရျမဳပ္ေန | DVB