ကပၸလီပင္လယ္ျပင္၌ ငါးဖမ္းစက္ေလွ ၁ စီး မီးေလာင္နစ္ျမႇဳပ္ | DVB