နာဂေဒသ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းေနလို႔ သြားလာေရးမွာ ဆင္ေတြကို အသံုးျပဳေနရ | DVB