တုိက္စစ္မႉး ဂရစ္ဇ္မန္း အက္သလက္တီကိုတြင္ ဆက္ေနမည္ဟု သတင္းထြက္ | DVB